Araştırmacı Öğretmen Bilim Danışmanlığı Semineri 2

 

 

 

Bu proje için Tubitak’ın 2229 programı kapsamında desteklenmektedir.Başvuru 20 Kasım 2013 – 10 Ocak 2014 arasında yapılabilecektir.

 

Etkinliğin Amacı

 

Öğretmenler eğitim sisteminin en önemli parçalarından birisidir. Öğretmenlerin sadece öğretim faaliyetlerindeki değil öğrencileri bilimsel araştırmaya teşvik etme, proje danışmanlığı yapma, bilimsel araştırmalara bizzat katılarak destek verme konusundaki performansları da eğitimin kalitesini belirleyen faktörlerdir. Günümüzde öğretmenlerden öğretim faaliyetlerinin yanında öğrencilere proje danışmanlığı yapmaları, TÜBİTAK, Avrupa Birliği, Merkezi Finans ve İhale Birimi gibi kurumların desteklediği bilimsel projelere katılmaları ve sistemin sahayı en iyi bilen elemanları olarak üniversitelerdeki akademisyenlerle işbirliği yaparak bilimsel araştırmalara katılmaları beklenmektedir.

 

Bu proje ile sözel alanlardan (Tarih, Cografya, Sosyal Bilgiler, Türkçe, Sınıf, Yabancı Dil, vb.) 40 öğretmen ile sayısal alanlardan (Fen Bilgisi, Teknoloji Tasarım, Fizik, Kimya, Biyoloji, BÖTE, Matematik, vb.) 40 adet öğretmen olacak şekilde toplam 80 öğretmene yönelik bilimsel danışmanlık semineri ve araştırmacı öğretmenlik eğitimi verilecektir.

 

Bu etkinliklere katılan öğretmenlerin branşlarına göre öğrencilerine sosyal proje geliştirme veya bilimsel ve teknolojik projeler geliştirme konularında danışmanlık yapabilecek seviyeye gelmeleri hedeflenmektedir. Diğer taraftan etkinliklere katılan tüm öğretmenlerin eğitim araştırmalarında araştırmacı olarak yer alabilecek seviyede eğitim araştırmalarıyla ilgili yöntem ve teknikler konusunda bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir.

 

Etkinliğin Kapsamı

 

Etkinlik her biri 20 kişiden oluşan dört paralel grup oluşturulacak şekilde organize edilmiştir. Sözel alanlardan (Tarih, Cografya, Sosyal Bilgiler, Türkçe, Sınıf, Yabancı Dil, vb.) 40 öğretmen ile sayısal alanlardan (Fen Bilgisi, Teknoloji Tasarım, Fizik, Kimya, Biyoloji, BÖTE, Matematik, vb.) 40 adet öğretmen olacak şekilde toplam 80 öğretmeninin katılımı planlanmaktadır.

 

Etkinliğin İçeriği

 

Öğretim Programlarında Proje Hazırlamanın Yeri
Proje Tabanlı Öğrenme ve Proje Danışmanlığı
Bilimsel Proje Hazırlama Süreci ve Temel Kavramlar
Proje Hazırlamada Bilimsel Kaynaklara Ulaşma ve Veri Toplama
Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
Ölçme ve Değerlendirme yöntemi olarak proje
Konu Seçimi, Amaç, Kapsam ve planlamanın yapılması
Örnek proje incelemeleri
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Eylem Araştırması
Nitel veri analizi
Proje Raporunun ve Özetinin Yazılması
Proje Hazırlama ve Yönetiminde Ölçme ve Değerlendirme- Nicel veri analizi
Örnek Proje Yazma Çalışmaları

 

Etkinlik Yeri ve Zamanı

 

Etkinlik Kayseri’de bulunan Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi’nde öğretmenlerin katılımını kolaylaştırmak için 3-7 Şubat 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

 

Katılım Nasıl Sağlanacak

 

Bu etkinlik TÜBİTAK’ın 2229 Programı kapsamında desteklenmektedir. Etkinlik için Kayseri ili ve çevresi başta olmak üzere Türkiye’nin diğer yerlerinden gerçekleştirilecek başvurular da dikkate alınacaktır. Etkinliğin web sitesi üzerinden yapılacak başvurularda seçim, adayların başvuru formunda verdikleri bilgilere göre gerçekleştirilecektir. Özellikle bu seminere adayların neden katılmak istediklerini açıklamaları önemlidir. Katılımcılara öğle yemeği ve aralarda sıcak içecek ikram edilecektir. Şehir dışından gelecek katılımcılarının yol (otobüs bileti), konaklama (2 kişilik odalarda)ve yemek masrafları karşılanacaktır.

 

Katılım için lütfen başvuru formunu indirip doldurunuz ve esraguven.g@gmail.com adresine gönderiniz.

 

Düzenleme Kurulu

 

Yrd. Doç. Dr. İsmail MARULCU
Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK
Yrd. Doç. Dr. Cenk AKBIYIK

 

Bilim Kurulu

 

Prof. Dr. Ahmet ŞAHİN (Erciyes Üniversitesi)
Prof. Dr. Mevlüt DOĞAN (Afyon Kocatepe Üniversitesi)
Doç. Dr. Salih USLU (Gazi Üniversitesi)
Doç. Dr. Servet KARABAĞ (Gazi Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Ayşe Gül ŞEKERCİOĞLU (Balıkesir Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Yasin ÖZTÜRK (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

 

Yerel Düzenleme Kurulu

 

Prof. Dr. Ahmet ŞAHİN
Yrd. Doç. Dr. Yılmaz AKSOY
Yrd. Doç. Dr. İsmail MARULCU
Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK

 

 

 

İletişim

 

Yrd. Doç. Dr. İsmail Marulcu

 

0352 207 66 66 / 37099

 

imarulcu@erciyes.edu.tr

 

 

 

Araş. Gör. Esra Güven

 

0352 207 66 66 / 37373

 

esraguven.g@gmail.com

 

Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi

 

Etkinlik Web Adresi: http://egitim.erciyes.edu.tr/~imarulcu/ogretmen/

ARAŞTIRMACI

 

About the author